Chúng tôi thực hiện các sản phẩm theo thông số quy ước quốc tế. Nhưng chúng tôi cũng có những sản phẩm được may đo riêng theo yêu cầu để đảm bảo quý khách có thể hoàn toàn tự tin với một sản phẩm vừa vặn dành riêng cho mình. 

 

We carry out conventional products according to specifications. But we also have tailor-made products to ensure you can be completely confident with a product that fits just for you.

 

Client Relations
+8477 9019 247

Monday to Sunday from
10AM to 9 PM, CST

E-mail

Please contact us by following the link below

Send email
Send mail
MENU
0
Your cart

Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng. Quay lại cửa hàng để tiếp tục mua sắm.

Sub total
: 0₫
Register
EN VN

CHÍNH SÁCH GIAO HÀNG

1. TÌNH TRẠNG CÓ HÀNG CỦA SẢN PHẨM

Tất cả các đơn đặt hàng sản phẩm được cung cấp tuỳ vào tình trạng sẵn có. Nếu có bất kỳ trở ngại nào trong việc cung cấp sản phẩm hay khi không còn hàng, chúng tôi có quyền cung cấp cho khách hàng thông tin về các sản phẩm khác có chất lượng và giá trị tương tự hoặc cao hơn mà quý khách có thể đặt hàng thay thế. Nếu như quý khách không muốn đặt mua sản phẩm thay thế, chúng tôi sẽ tiến hành hoàn trả lại số tiền đã được thanh toán.2. TỪ CHỐI TIẾN HÀNH XỬ LÝ ĐƠN ĐẶT HÀNG

Chúng tôi có quyền xoá bất kỳ sản phẩm, hoặc chỉnh sửa nội dung và mô ta sản phẩm khỏi website vào bất kỳ lúc nào. Mặc dù chúng tôi sẽ luôn cố gắng xử lý tất cả các đơn hàng, nhưng sẽ có một vài trường hợp đặc biệt buộc chúng tôi phải từ chối xử lý đơn hàng sau khi Xác nhận đơn đặt hàng đã được gửi. Chúng tôi có quyền làm như vậy bất kỳ lúc nào.

Chúng tôi sẽ không chiụ trách nhiệm với quý khách hay bất kỳ bên thứ ba nào về việc xoá sản phấm, xoá hay chỉnh sửa nội dung và mô tả sản phẩm, hoặc từ chối xử lý đơn hàng sau khi chúng tôi đã gửi Xác nhận đơn đặt hàng.3. GIAO HÀNG

Chúng tôi sẽ cố gắng gửi đơn hàng bao gồm các sản phẩm được liệt kê trong mỗi đơn Xác nhận giao hàng trong vòng 2 ngày làm việc kể từ khi đơn đặt hàng được chúng tôi xác nhận.

Bất kế các điều khoản ở điều 1 về tình trạng hàng có sẵn và các trường hợp đặc biệt, chúng tôi sẽ cố gắng gửi đơn hàng cho quý khách trước ngày được ghi trong Xác nhận giao hàng; hoặc khi không có ngày giao hang được chỉ định, đơn hàng sẽ được giao trong khung thời gian được chỉ định cho phương thức giao hàng quý khách đã chọn; và trong bất kỳ trường hợp nào thì thời hạn tối đa sẽ là 30 ngày kể từ ngày xác nhận đơn đặt hàng.

Tuy nhiên, có thể sẽ có chậm trễ trong việc giao hàng vì các trường hợp bất khả kháng diễn ra.

Nếu vì bất cứ lý do nào chúng tôi không thể giao hàng như đúng hẹn, chúng tôi sẽ thông báo cho khách hàng và để cho quý khách có sự lựa chọn trong việc tiếp tục mua hàng, chọn ngày giao hàng mới hoặc huỷ đơn hàng và hoàn trả số tiền đã thanh toán.

Trong điều khoản này, “giao hàng” được hiểu là đã diễn ra hoặc đơn hàng đã “được giao” khi khách hàng hay bên thứ ba do khách hàng chỉ định đã nhận được sản phẩm và ký vào giấy xác nhận giao hàng.

3.1. Hải quan và thuế nhập khẩu
Các đơn hàng quốc tế có thể bị tính thuế nhập khẩu. Các khoản thuế này sẽ không do SansBorne Saigon thanh toán và không được hoàn trả bởi SansBorne Saigon.

3.2. Theo dõi đơn hàng
Một email thông báo tự động sẽ được gửi đến khách hàng khi đơn đặt hàng đang được xử lý và vận chuyển cùng số tracking để theo dõi đơn hàng, cùng ngày khách hàng có thể nhận được đơn hàng.4. KHÔNG THỂ GIAO HÀNG

Nếu chúng tôi không thể giao hàng cho quý khách, chúng tôi sẽ cố gắng tìm một nơi an toàn để để đơn hàng lại, và đơn hàng sẽ được mang trả về studio của chúng tôi khi không có nơi nào an toàn để để đơn hàng lại.

Nếu như quý khách không thể có mặt ở địa điểm giao hàng vào thời điểm đã thoả thuận, xin vui lòng hãy liên hệ với chúng tôi để sắp xếp giao hàng vào một ngày khác.

Nếu như sau 30 ngày kể từ ngày đơn đặt hàng đã được sẵn sàng để giao nhưng không thể gửi được vì bất kỳ lý do nào không phải lỗi của chúng tôi, chúng tôi sẽ coi như là quý khách muốn huỷ đơn hàng. Chúng tôi sẽ tiến hành hoàn trả số tiền quý khách đã thanh toán, bao gồm phí giao hàng (ngoại trừ chi phí phát sinh do quý khách chọn phương thức vận chuyển khác với phương thức chúng tôi cung cấp), trong vòng 14 ngày kể từ ngày đơn hàng được huỷ.

Xin lưu ý rằng nếu có bất kì chi phí giao hàng phát sinh từ việc huỷ đơn đặt hàng, khách hàng sẽ phải chi trả các chi phí này.5. CHUYỂN NHƯỢNG RỦI RO VÀ QUYỀN SỞ HỮU SẢN PHẨM

Sản phẩm sẽ thuộc sở hữu của khách hàng ngay từ thời điểm giao hàng như đã được nêu trong Điều khoản 3 ở trên.

Khách hàng sẽ nhận được quyền sở hữu sản phẩm ngay khi chúng tôi nhận được toàn bộ số tiền cần phải thanh toán, bao gồm phí giao hàng.